Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] سونوگرافی – تصویربرداری پزشکی دکتر کریم زاده

مامو گرافی ، فول دیجیتال ، هولوژیک

  • 02634603393
  • 09354242117

سونوگرافی

سونوگرافی یک روش تشخیص بیماری در پزشکی است که بانام های اکوگرافی ، پژواک‌نگاری و صوت‌نگاری نیزشناخته شده است
sono به معنی صوت و نیز لفظ یونانی «گرافیا» به معنی ترسیم است
یکی از بزرگ ترین پیشرفت ها در علم پزشکی روش سونوگرافی است از بهترین مزیت آن به استفاده نکردن از اشعه ایکس در تصویربرداری میتوان اشاره کرد
کابرد سونوگرافی بررسی اندام وساختارداخلی بدن است که زیانی بر بدن وارد نمیکند
انواع سونوگرافی:
۱- سونوگرافی بارداری
۲- سونوگرافی NT
۳- سونوگرافی داپلر رنگی
۴- سونوگرافی ۳ بعدی و ۴ بعدی
۵- سونوگرافی لگن
۶- سونوگرافی پستان
۷- سونوگرافی شکم
۸- سونوگرافی مجرای اداراری
۹- سونوگرافی واژینال
۱۰- سونوگرافی انومالی
به طوری کلی امروزه سونوگرافی به صورت بسیار گسترده درتشخیص بیماری های داخلی انجام میگیرد