Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] ماموگرافی – تصویربرداری پزشکی دکتر کریم زاده

مامو گرافی ، فول دیجیتال ، هولوژیک

  • 02634603393
  • 09354242117

ماموگرافی

ماموگرافی یک نوع تصویربرداری پزشکی تخصصی است که بااستفاده از یک سیستم پرتونگاری با دوز کم برای دیدن داخل سینه جهت تشخیص دقیق بیماری های پستان در بانوان انجام میشود.
ماموگرافی برای تشخیص بیماری سرطان پستان و همچنین توده ی مشکوک در زنان بالای۴۰سال انجام میشود و هدف اصلی آن شناسایی سریع و به موقع سرطان پستان است
وهمچینن وسیله ای است برای غربالگری سرطان پستان در بانوانی که علامتی ندارند یاعلائمی مانند درد رنگ پریدگی پوست یاترشح نوک پستان …دارند مورد استفاده قرار میگیرد
غربالگری ماموگرافی نوعی ماموگرافی است که درجهت بهبود سریع وجلوگیری از تشدد سرطان ، بانوان را قبل از داشتن علائم مورد برسی قرارمیدهد
بهتر است از سن۳۵سالگی ماموگرافی شروع شود در بعداز ۴۰سالگی سالی یکبار بعداز ۵۰ساالگی ۲سال یکبار انجام شود
طبق توصیه ی پزشک اگر اطرافیانتان سابقه ی این بیماری دارند از۲۵سالگی معاینات ماموگرافی انجام شود
برای دردکمتر در ماموگرافی به نکات زیر توجه کنید:
۱-احتمال درد درخانوم هایی بافت سینه آنها فیبروکیستیک است بیشتر از حس میشود برای جلوگیری از درد بعد از دوران قاعدگی ماموگرافی انجام شود
۲-قبل ازانجام ماموگرافی از خوردن شکلات تلخ ،قهوه ،ادویه تند و… پرهیز شود
۳-به دلیل حساسیت پستان تاسه ماه بعداز قطع شیردهی نباید ماموگرافی انجام شود